Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Hải Phòng - HOMITA.vn


Hiện nay không ít người muốn thử sức mình, quyết định thành lập doanh nghiệp để kinh doanh riêng nhưng lại không có đủ hiểu biết và trình độ về luật doanh nghiệp và luật kinh doanh nói chung. Vì vậy, công ty Homita sẽ tư vấn và hỗ trợ cho bạn với trọn gói thủ tục pháp lý thông qua dịch vụ thành lập doanh nghiệp Hải Phòng.

CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CỦA HOMITA

1. Doanh nghiệp tư nhân

– Doanh nghiệp tư nhân là tổ chức kinh tế do một cá nhân đứng lên làm chủ, có tài sản và trụ sở giao dịch riêng. 

– Chủ doanh nghiệp tư nhân thường là người đại diện theo quy định của Pháp luật, có quyền quyết định đến mọi hoạt động của công ty.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn là một doanh nghiệp có tư cách pháp nhận và được Luật doanh nghiệp thừa nhận. 

– Chủ sở hữu của công ty và công ty là hai thực thể pháp lý riêng biệt và không liên quan đến nhau. Công ty có đặc điểm là có dưới 50 thành viên cùng góp vốn thành lập và không có quyền hạn phát hành cổ phiếu để huy động vốn trên thị trường.

– Công ty có tư cách pháp nhân kể từ thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là một doanh nghiệp do một tổ chức đứng ra làm chủ sở hữu. 

– Chủ sở hữu có trách nhiệm về tài sản và các khoản nợ của doanh nghiệp nằm trong phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp.

– Chủ sở hữu có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn điều lệ của công ty cho các tổ chức, cá nhân khác.

– Công ty không được phát hành cổ phiếu trên thị trường.

– Chủ sở hữu công ty chỉ được rút vốn qua cách chuyển nhượng vốn cho tổ chức, cá nhân khác chứ không được rút trực tiếp số vốn đã góp vào công ty.

– Thông thường, cơ cấu doanh nghiệp này bao gồm: Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty và Giám đốc.

4. Công ty cổ phần

– Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có số vốn điều lệ được chia ra thành các phần bằng nhau được gọi là cổ phần.

– Cấu trúc của công ty bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

– Cổ đông có trách nhiệm về tài sản và các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp.

– Mỗi công ty cổ phần bắt buộc phải có ít nhất 3 cổ đông và không giới hạn số lượng. Mỗi cổ đông có quyền chuyển nhượng số cổ phần mà mình sở hữu trong công ty.

– Công ty được phép phát hành chứng khoán trên thị trường theo quy định của pháp luật.

5. Công ty hợp danh.

– Công ty hợp danh là loại hình doanh nghiệp có ít nhất 2 thành viên hợp danh. Tức là công ty phải có ít nhất 2 chủ sở hữu chung.

– Ngoài ra, các thành viên khác có thể tham gia góp vốn, tuy nhiên chỉ có trách nhiệm về các khoản nợ của công ty.

– Thành viên sẽ có quyền quản lý công ty, tham gia vào các hoạt động kinh doanh, đều có trách nhiệm và nghĩa vụ đối với công ty.

dịch vụ thành lập doanh nghiệp Hải Phòng


CÁC YẾU TỐ CẦN THIẾT KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP HẢI PHÒNG

1. Đáp ứng đủ điều kiện để thành lập công ty/ doanh nghiệp tại Việt Nam.

2. Xác định các thành viên và cổ đông sẽ góp vốn vào công ty.

3. Xác định loại hình doanh nghiệp mà bạn muốn hướng đến.

4. Xác định tên thương hiệu cho doanh nghiệp.

5. Tìm địa chỉ để đặt trụ sở của công ty.

6. Xác định rõ ngành nghề kinh doanh của công ty/ doanh nghiệp.

7. Người đứng ra đại diện theo quy định của pháp luật.

8. Xác định vốn điều lệ của doanh nghiệp.

dịch vụ thành lập doanh nghiệp Hải Phòng

Để được tư vấn và hỗ trợ về dịch vụ thành lập doanh nghiệp Hải Phòng, bạn hãy truy cập website http://homita.vn/ . Là một đơn vị uy tín nhận được sự tin tưởng của nhiều khách hàng, đơn vị Homita luôn cố gắng đem đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất.

XEM THÊM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DỊCH VỤ

DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI