Câu lạc bộ tiếng Giao tiếp anh Hải Phòng

Mô tả: Chương trình được thiết lập kết hợp việc tự học tiếng anh bằng công nghệ cao qua hệ thống NEU.vn Kết hợp với việc rèn luyện trên lớp để gia tăng phản xạ tiếng anh giao tiếp.

CỘNG ĐỒNG HỌC TIẾNG ANH NEU.vn
WEB: https://neu.vn , http://eve.neu.vn
PAGE: https://fb.com/caulacbotienganhhaiphong/
Key Top 1 Google: Câu lạc bộ tiếng anh hải phòng

Dự án được truyền thông bởi HOMITA

XEM THÊM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *